Kunnskap

Frittstående badekar installasjonspunkterFrittstående badekar installasjonspunkter

Frittstående badekar installasjon er enklere. Innløps- og utløpsinstallasjon er nøkkelproblemet. Før installasjon er det nødvendig å reservere eller endre badekarutløpet og andre kanaler, og legg deretter badekaret på to treplater, koble vannet og vannet, prøv å fylle vannet i badekaret og kontroller om vannet lekker. Hvis det ikke er noen lekkasje, kan du fjerne veden. Bad grunnleggende installasjon er fullført.


Et par: Akryl badekar funksjoner

Neste: nei